Jaki porządek dziedziczenia obowiązuje w polskim prawie spadkowym? Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
niedziela, 01 kwietnia 2018 11:19

Jaki porządek dziedziczenia obowiązuje w polskim prawie spadkowym?

Dziedziczenie ustawowe usankcjonowane zostało przez przepisy prawa spadkowego, jakie obowiązuje w Polsce. Z takim trybem dziedziczenia mamy do czynienia, kiedy spadkodawca nie pozostawił po sobie ostatniej woli w formie testamentu oraz w momencie, gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W jakiej kolejności poszczególni spadkobiercy dziedziczą? Te zawiłości prawne wyjaśni adwokat z Warszawy, specjalizujący się w prawie spadkowym.

Wola spadkodawcy najważniejsza

Testament w świetle polskiego prawa ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Wola spadkodawcy jest ważniejsza, o ile pozostawił on po sobie ważny testament. W takim przypadku dziedziczenie nastąpi po otwarciu przez odpowiednie osoby tego dokumentu. Jeśli nie ma testamentu, w grę wchodzą przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Kto jest spadkobiercą ustawowym?

Najbliżsi zmarłego spadkodawcy będą powoływani do spadku w pierwszej kolejności. Krąg spadkobierców ustawowych zawsze wyznaczany jest przez istniejące związki rodzinne, wynikające z więzów krwi, małżeństwa lub przysposobienia. Spadkobiercą ustawowym są:

 • małżonek,
 • zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki),
 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • zstępni rodzeństwa,
 • dziadkowie,
 • pasierbowie.

Dziadkowie i pasierbowie weszli w krąg spadkobierców ustawowych na mocy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku. Do dziedziczenia ustawowego poszczególne grupy spadkobierców są dopuszczane kolejno. Najpierw do spadku powoływane są osoby z I grupy spadkobierców, do których wlicza się małżonka spadkodawcy i jego dzieci oraz zstępnych dzieci - wnuków i prawnuków, jeśli dzieci spadkodawcy nie dożyły otwarcia spadku. Jeśli nie ma spadkobierców należących do grupy I, do dziedziczenia ustawowego powołani zostaną spadkobiercy z grupy II:

 • małżonek spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy,
 • jego rodzeństwo (jeśli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku),
 • zstępni rodzeństwa (w miejsce zmarłego rodzeństwa).

Do III grupy w ustawowym dziedziczeniu powoływani są dziadkowie spadkodawcy, zstępni dziadków spadkodawcy, pasierbowie. Jeśli nie ma żadnego spadkobiercy z I, II lub III grupy, to ostatecznie spadek może przejąć gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.