Inwestowanie nie tylko dla mężczyzn Drukuj Email
Wpisany przez Michał Staszkiewicz   
sobota, 20 sierpnia 2016 10:54

Inwestowanie nie jest tylko dla mężczyzn

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata bez pieniędzy, dlatego każda kobieta – bez względu na stan cywilny oraz status zawodowy, powinna zadbać o swoje finanse. Mądre, a przy tym samodzielne zarządzanie pieniędzmi jest warunkiem koniecznym, jeśli myślimy o zapewnieniu sobie oraz naszym najbliższym bezpiecznej finansowej przyszłości.

 

Autor: Michał Staszkiewicz, członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI

Zasady planowania inwestycji, takie jak wczesne rozpoczynanie inwestowania, postępowanie zgodnie z długoterminowym planem czy regularne powiększanie kapitału, są jednakowe dla kobiet i mężczyzn. Skąd zatem biorą się szczególne potrzeby inwestycyjne kobiet? Wynika to ze skrajnie rożnego w porównaniu do mężczyzn modelu życia, który musi być uwzględniony przy opracowywaniu planu inwestycyjnego. Kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni, ich kariery bywają przerywane z powodów macierzyńskich, a większość z nich – w obawie przed nadmiernym ryzykiem, preferuje bezpieczne strategie inwestycyjne.

Na mapach w parkach rozrywki czy centrach handlowych zazwyczaj widnieje strzałka z napisem „Tu jesteś”. Analiza sytuacji finansowej przypomina spoglądanie na taką mapę, z jedną zasadniczą różnicą: to od Ciebie i twojego doradcy finansowego zależy, jak narysujesz taką mapę i gdzie postawisz strzałkę. Oto kilka prostych kroków, które przybliżą Cię do finansowego bezpieczeństwa zarówno Ciebie samej, jak i Twoich bliskich.

1. Jak silna psychicznie jesteś, czyli określ swoją tolerancję dla ryzyka
Tolerancja dla ryzyka to nic innego jak Twój wewnętrzny spokój związany z inwestowaniem. Wachlarz ryzyka rozciąga się od inwestycji „bezpiecznych”, charakteryzujących się niskim prawdopodobieństwem strat czy wzmożonych wahań (takich jak fundusze rynku pieniężnego) po bardzo zmienne inwestycje „wysokiego ryzyka” (np. fundusze akcji czy fundusze sektorowe).

Warto zatem zastanowić się przez chwilę i biorąc pod uwagę kilka czynników, określić strefę własnego spokoju inwestycyjnego. Jeżeli nie jesteś odporna na stres i obawiasz się, że będziesz spędzać bezsenne noce na zamartwianiu się o stan własnych inwestycji, możesz wybrać fundusze o umiarkowanym ryzyku, zarządzane przez profesjonalnych zarządzających.

Przy wyborze tolerancji ryzyka pamiętaj także o inflacji, podatkach (o ile mają zastosowanie) i opłatach. W przypadku tzw. „bezpiecznych” inwestycji, które oferują niskie stopy zwrotu, te czynniki mogą sprawić, że nie osiągniesz spodziewanych rezultatów, gdyż większość z wypracowanych, ale niewielkich zysków zostanie właśnie przez nie uszczuplona.

2. Kiedy będziesz potrzebować pieniędzy, czyli ustal horyzont inwestycyjny
Mówiąc o horyzoncie inwestycyjnym mamy na myśli czas pomiędzy dokonaniem inwestycji a chwilą, w której będziesz potrzebować zarobionych pieniędzy.

Jeżeli inwestujesz z myślą o opłaceniu czesnego za studia twojego 2-letniego dziecka, pieniądze będą ci potrzebne za około 16 lat. Jeżeli dziecko ma 15 lat, będziesz ich potrzebować już za około 3 lata. Każda inwestycja ma określony horyzont czasowy, uzależniony od indywidualnych celów i aktualnego etapu w życiu. Ponadto, horyzont inwestycyjny może się zmieniać, wraz ze zbliżaniem się do realizacji celu.

Jeżeli potrafisz stwierdzić na jakim etapie w życiu aktualnie jesteś, możesz wówczas wybrać odpowiednią strategię inwestycyjną.

3. Więcej masz czy jesteś dłużna, czyli zidentyfikuj swoje aktywa i pasywa
Twój obecna sytuacja finansowej powinna być określona przez posiadane przez ciebie aktywa i pasywa. Innymi słowy, gdybyś musiała natychmiast spłacić wszystkie swoje zobowiązania finansowe, to czy coś by ci zostało?

Twoje aktywa, czyli posiadane przez ciebie rzeczy – sporządź listę wszystkich posiadanych przez ciebie rzeczy, które mają wartość pieniężną. Każdej z nich przyporządkuj określoną wartość kwotową. . Na takiej liście powinny znaleźć się wszystkie aktywa inwestycyjne, takie jak akcje, obligacje, instrumenty pochodne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także pozostałe składniki twojego majątku, np. dom i inne nieruchomości - pojazdy, biżuteria, dzieła sztuki czy antyki. Dodaj wszystkie kwoty wpisane na liście, dzięki czemu określisz całkowitą wartość twoich aktywów.

Twoje zobowiązania, czyli ile jesteś jeszcze dłużna – na liście zobowiązań powinny znaleźć się wszystkie twoje długi wraz z pozostającymi do spłaty kwotami. Dla wielu osób zobowiązaniem o największej wartości jest kredyt hipoteczny. Inne zobowiązania to na przykład: saldo na karcie kredytowej, niezapłacone rachunki czy kredyt na samochód. Gdy lista będzie kompletna, dodaj wszystkie kwoty, a otrzymasz wówczas całkowitą wartość twoich pasywów, czyli zobowiązań.

Oblicz swoją wartość netto – różnica pomiędzy wartością aktywów a wartością pasywów to twoja wartość netto. Byłoby świetnie, gdyby twoja wartość netto była liczbą dodatnią, ale może ona być także ujemna, jeżeli twoje zobowiązania są większe od posiadanego majątku. Ta wartość stanowi podstawowy element obrazu twojej sytuacji finansowej, który pomoże ci oszacować jak dużo musisz inwestować, by zrealizować swoje cele finansowe.

4. Inwestuj w różne narzędzia finansowe, czyli wybierz kombinację aktywów
Alokacja aktywów oznacza przeznaczanie określonych części inwestowanych pieniędzy na różne kategorie aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości i gotówkę, w celu osiągnięcia zakładanych celów finansowych przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem.

Taka strategia ma znaczenie, ponieważ różne kategorie aktywów zachowują się w różny sposób. Przykładowo, akcje spółek giełdowych charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i dochodu, z kolei obligacje zapewniają nam dochód i stabilność inwestycji. Odpowiednie połączenie różnych kategorii w naszym portfelu inwestycyjnym pozwala osiągnąć akceptowany przez nas poziom ryzyka.

Indywidualna alokacja aktywów powinna być oparta na własnych celach inwestycyjnych, horyzoncie czasowym oraz tolerancji dla ryzyka.

Dla przykładu, będąc na emeryturze, możesz koncentrować się na obligacjach i gotówce, by cieszyć się umiarkowanie wysokim dochodem i stabilnością. Nie zapominaj jednak o akcjach, które z uwagi na swój wysoki potencjał wzrostu mogą sprawić, że wyniki twoich inwestycji będą przewyższać inflację, czyli de facto na nich zarobisz.

Natomiast jeżeli nie będziesz potrzebować pieniędzy przez najbliższe 25 lat, doradca finansowy może rekomendować inwestowanie całego kapitału w akcje. Nie oznacza to oczywiście kupna akcji jednej spółki – taki portfel także powinien być zróżnicowany i zawierać akcje różnych spółek.

5. Elastyczność i zróżnicowanie, czyli rozważ ofertę funduszy inwestycyjnych
Miliony inwestorów na całym świecie lokują kapitał w funduszach inwestycyjnych, które są prostym i wygodnym sposobem zadbania o swoją przyszłość i zabezpieczenia ciężko zarobionych pieniędzy. Środki zgromadzone w funduszach są stale zarządzane przez profesjonalnych zarządzających aktywami inwestycyjnymi, którzy aktywnie kupują, sprzedają i monitorują inwestycje, korzystając ze swej wiedzy, doświadczenia i dostępnych zasobów.

Kolejnym atutem funduszy inwestycyjnych jest ich dywersyfikacja, ponieważ ich portfele zawsze składają się z szeregu różnych instrumentów finansowych. Przykładowo, w zdywersyfikowanym portfelu funduszu akcji możemy zwykle znaleźć całą gamę akcji różnych spółek z różnych branż, a często także z różnych krajów. Dywersyfikacja pozwala zmniejszyć ryzyko i zabezpieczyć się przed nagłymi spadkami – gdy jedna inwestycja traci na wartości, druga może notować wzrost.

Ponadto, fundusze zapewniają elastyczność. Wiele funduszy inwestycyjnych stanowi część większej „rodziny funduszy”. W przypadku chęci zmiany celów oraz strategii inwestycyjnej (np. na bardziej ryzykowną), inwestor może zamienić tytuły uczestnictwa jednego funduszu na tytuły innego funduszu z tej samej „rodziny”. Przykładowo, Franklin Templeton Investments oferuje fundusze należące do grup Franklin, Templeton i Mutual Series.

6. Zawsze bądź czujna, czyli przygotuj się na sytuacje awaryjne
Zastanawiając się nad właściwą kombinacją aktywów, pamiętaj o odłożeniu części pieniędzy na tzw. „czarną godzinę”. W życiu zdarzają się sytuacje, których nie da się zaplanować, takie jak poważna choroba, utrata pracy czy rozwód. Dlatego rozsądni ludzi odkładają pewną rezerwę gotówki do wykorzystania w nagłych przypadkach. Postaraj się zbudować rezerwę, z której będziesz w stanie się utrzymać przez 3-6 miesięcy.

7. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty
Zanim zaczniesz inwestować, musisz dokładnie zrozumieć poszczególne możliwości inwestycyjne. Pomoc doradcy finansowego może okazać się nieoceniona: korzystając z profesjonalnego wsparcia, trafniej określisz swe potrzeby i zawęzisz spektrum możliwości inwestycyjnych do tych, które najdokładniej odpowiadają twoim celom i potrzebom. Jeżeli uznasz, że nie masz czasu lub umiejętności niezbędnych do zarządzania pieniędzmi, powierz to zadanie profesjonalistom, np. zarządzającym funduszami inwestycyjnymi.

/źródło - A.K.M. Multi AN/


Poprawiony: sobota, 20 sierpnia 2016 11:06