Silver generation zdobywa rynek.
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 czerwca 2023 15:05

Silver generation zdobywa rynek.

Seniorzy stają się coraz silniejszą grupą nabywczą

Według danych ONZ, do roku 2050 średni oczekiwany czas życia przekroczy 77 lat i wydłuży się o 7 lat (1). Do roku 2050 udział osób w wieku 60+ w ogólnej światowej populacji ludności ma przekroczyć 21 proc. (w 2017 r. było to około 13 proc.), przy czym – według szacunków – Europa będzie najszybciej starzejącym się regionem świata. Jakie potrzeby konsumenckie mają seniorzy? Kto je spełni? I jak będzie, za kilka lat, wyglądała srebrna gospodarka, która już dziś rośnie na naszych oczach?

Z danych GUS wynika, że liczba osób w wieku powyżej 65. roku życia wzrośnie do 23,2 proc. całego społeczeństwa w 2035 r.(2) oraz do 32,7 proc. w 2050 roku. Z kolei odsetek osób w wieku 85+ zmieni się odpowiednio z 3,1 proc. do 6,1 proc.(3)

– Pamiętajmy, że zmiany w strukturze demograficznej wymuszają również zmiany gospodarcze. Przysłowiowi „silversi”, czyli osoby w wieku 65+ są grupą konsumentów, która rośnie coraz szybciej. Zarówno firmy, jak i sektory gospodarki, które są skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb osób starszych, w najbliższych dziesięcioleciach, będą rosły dynamicznie – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. O seniorach, którzy stanowią coraz silniejszą grupę nabywczą mówi się w kategoriach „silver economy”, a nawet „silver tsunami”.

Dzisiejszy senior kupuje coraz więcej online

Współcześni emeryci surfują odważniej w sieci niż ich koledzy jeszcze dwie dekady temu. Pandemia przyspieszyła ten proces, więc coraz większa liczba emerytów musiała przełączyć się na "życie online”. Z danych GUS wynika, że aż 86 proc. pokolenia „silversów” to osoby, które korzystają z Internetu codziennie. W raporcie “Pokolenie Silvers w e-commerce 2022” możemy przeczytać, że emeryci surfujący w sieci najczęściej korzystają z bankowości internetowej (58 proc.), robią zakupy online (55 proc.), czytają i odpisują na maile, a więc korzystają ze swojej poczty e-mail (52 proc.) oraz z mediów społecznościowych (47 proc.).(4) Z powyżej wspomnianego raportu wynika również, że połowa z emerytów wydaje na zakupy online średnio 100-300 zł w ciągu pół roku, co piąta 300-700 zł, a co dziesiąta powyżej 1000 zł. Najczęściej emeryci kupują przez Internet odzież (49 proc.), produkty farmaceutyczne (39 proc.), kosmetyki i perfumy (37 proc.), sprzęt RTV i AGD (36 proc.), książki, bilety i płyty (34 proc.), obuwie (34 proc.)(5). Na dodatek 34 proc. emerytów (podczas zakupów online) realizuje szybkie płatności online, 17 proc. płaci blikiem, 15 proc. kartą, a 16 proc. w dniu dostawy. Aż 90 proc. seniorów deklaruje, że nie miało problemu z płatnością online, a ich poziom zadowolenia podczas zakupów online przekracza 93 proc.(6)

Potrzeby senioralne zmieniają się

Na przestrzeni ostatnich można obserwować zmiany w środowisku senioralnym. Emeryci coraz chętniej wybierają aktywny wypoczynek, lubią surfować w Internecie, dokształcają się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, warsztatach czy przeróżnych kursach językowych. Zmiany zachodzą również w sferze zachowań konsumenckich.


– Seniorzy coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do ich potrzeb, a jednocześnie, m.in. w wyniku prowadzonych kampanii społecznych i edukacyjnych, stają się coraz bardziej uważni i świadomi praw, które im przysługują. Coraz chętniej poszukują dodatkowych informacji o produktach i usługach czy korzystają z możliwości reklamacji – wyjaśnia Robert Majkowski z Funduszu Hipotecznego DOM. – Warto podkreślić, że emeryci są dużo bardziej wymagającą grupą nabywców, często bowiem, ze względu na wiek i wynikające z niego ograniczenia, potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej, dokładniejszej informacji i większej pomocy ze strony sprzedawcy – dodaje.

Rosnąca siła nabywcza

Jeszcze 2015 roku Bank of America Merrill Lynch szacował wartość „silver economy” na 7 bilionów dolarów rocznie, co czyniło ją trzecią największą gospodarką na świecie (6). W roku 2020 roku prywatna siła nabywcza osób w wieku 60+ osiągnęła już wartość 15 bilionów dolarów na całym świecie. Przyjrzyjmy się rynkowi polskiemu. Z prognoz analityków GfK, opisanych w raporcie z badania „Silver Generation” wynika, że do 2035 roku udział grupy konsumentów zwanej umownie „silver generation” w całkowitej wartości zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe wzrośnie do 36,9 proc.(7) Rosnącą siłę nabywczą „silver generation” i zmiany w zachowaniach konsumenckich seniorów obserwują i coraz bardziej doceniają przedsiębiorcy. Wśród przykładów sektorów i branż, odnoszących znaczące korzyści ze srebrnej gospodarki, najczęściej wymienia się oczywiście dobra konsumpcyjne, zdrowie (w tym sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, farmaceutyki i e-zdrowie) oraz wellness i urodę. Nie wolno jednak zapomnieć o coraz szybciej rozwijających się usługach i produktach z dziedzin takich jak: bezpieczeństwo (monitoring czy ochrona mienia), kultura i edukacja (wspomniana wcześniej szeroka oferta zajęć uniwersyteckich i kursów dla seniorów), rozrywka i hobby, podróże (wycieczki a nawet całe biura podróży dedykowane podróżującym seniorom), transport osobisty czy usługi finansowe.

(1) Dane statystyczne dotyczące świata przytoczone są za Population Division, DESA, United Nations, www.unpopulation.org
(2) GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035
(3) GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050
(4) https://polskabezgotowkowa.pl/sites/all/themes/awesomeit/files/dane/Raport_Pokolenie_Silvers_w_ecommerce_maj-2022.pdf
(5) Tamże.
(6) Raport “Pokolenie Silvers w e-commerce 2022”
(7) https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/rosnaca-populacja-silver-generation-coraz-wazniejsza-w-strategiach-handlowcow-i-producentow-fmcg/

/źródło - /