Kiedy kobieta inwestuje, zarabia więcej od mężczyzny
Wpisany przez S.Z.   
sobota, 27 maja 2023 06:35

Kiedy kobieta inwestuje, zarabia więcej od mężczyzny

Świat finansów od dawna jest domeną mężczyzn. W Polsce inwestuje zaledwie 9% kobiet, ale liczba ta rośnie. Czeski startup Fondee przeprowadził badanie sprawdzające, dlaczego wciąż inwestuje mniej kobiet niż mężczyzn, szczególnie, że jeśli już inwestują, zarabiają więcej.


Jak i w co inwestują kobiety i mężczyźni?

Badania przeprowadzane w Polsce w latach 2021-2022 pokazują, iż w przypadku popularnych produktów finansowych, jakimi są konta oszczędnościowe czy lokaty, zainteresowanie kobiet i mężczyzn jest niemal takie samo. Jednak im większe ryzyko (i potencjalny zysk), tym zauważalnie mniejszy udział kobiet. Można więc stwierdzić, że kobiety są bardziej wrażliwe na ryzyko niż mężczyźni i dlatego inwestują bardziej konserwatywnie.


- Sprawdziliśmy, czy ta cecha jest również widoczna u klientów Fondee. Z aplikacji korzysta 26% kobiet i 74% mężczyzn. Średnia wieku obu płci jest praktycznie taka sama - 34 lata. Średnia oczekiwana długość inwestycji również jest prawie taka sama - 14 lat. Mamy 7 portfeli o różnym stopniu ryzyka. Większość klientów wybiera portfel inwestycyjny "Śmiały" (jest portfelem nr 5 o średnim stopniu ryzyka, gdzie mamy 20-40% ETF obligacyjnych, a 60-80% ETF akcyjnych), z lekką przewagą akcji nad obligacjami (korzysta z niego 35% kobiet i 37% mężczyzn). Różnice pojawiają się przy wyborze drugiego preferowanego portfela. W przypadku mężczyzn, najbardziej pożądanym portfelem po "Śmiałym" jest dynamiczniejszy portfel "Nieustraszony" (24%) (jest 6 portfelem), znacznie bardziej zorientowany na akcje. Drugim najbardziej popularnym portfelem wśród kobiet jest z kolei bardziej konserwatywny portfel "Zrównoważony" (29%) (jest 4 portfelem), w którym akcje i obligacje są reprezentowane mniej więcej po połowie. W Fondee mężczyźni wybierają ścieżkę większego ryzyka z potencjalnie wyższymi zyskami, podczas gdy kobiety są bardziej konserwatywne. Ponadto z ankiet i naszych statystyk wynika, że kobiety generalnie inwestują rzadziej niż mężczyźni. Chcielibyśmy mieć wpływ na stopniową zmianę tego stanu rzeczy – mówi Jan Hlavsa, CEO Fondee.

Dlaczego inwestuje mniej kobiet niż mężczyzn?

Kobiety są bardzo aktywne w zarządzaniu budżetem rodzinnym. Badanie przeprowadzone przez Mastercard wykazało, że 51% respondentek zarządza finansami rodziny wspólnie z partnerem, a wg platformy MAM co druga kobieta pokłada wiarę w swoją płeć, jeśli chodzi o konsekwencję w realizacji założonych planów budżetowych. Jeśli chodzi o inwestowanie okazuje się, że o wiele mniej kobiet się w nie angażuje, a jeśli nawet, inwestują mniejsze kwoty niż mężczyźni. Dlaczego?


Źródło: badanie Fondee, styczeń-luty 2022, 525 respondentek


Kobiety nie do końca wierzą w siebie i same uważają, że nie rozumieją inwestowania. Wyniki badania Fondee pokazują jednak, że kobiety wiedzą o inwestowaniu tyle co mężczyźni!
Główna różnica polega jednak na tym, jak postrzegają swoje doświadczenie inwestycyjne:
● 37% kobiet twierdzi, że nie ma żadnej wiedzy ani doświadczenia w zakresie inwestowania (to samo twierdzi tylko 25% mężczyzn). Jednak na pytania z zakresu wiedzy o finansach wszyscy odpowiadają równie dobrze.
● Podobny odsetek mężczyzn i kobiet (prawie 50%) twierdzi, że zdobył wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania poprzez zatrudnienie, edukację, kursy lub samokształcenie.
● W przypadku osób, które nie korzystały z żadnego z tych sposobów, istnieje wyraźna różnica polegająca na tym, że mężczyźni częściej opierają się na własnym doświadczeniu inwestycyjnym.

Źródło: kwestionariusz inwestycyjny Fondee
Powodem, dla którego kobiety inwestują mniej, są nie tylko same pieniądze (faktem jest, że polskie kobiety mają niższe zarobki niż mężczyźni), ale także bariery w myśleniu pań - nie wierzą we własne możliwości mimo posiadanej niezbędnej wiedzy. Zauważamy też, że mężczyźni częściej uczą się w praktyce, inwestując swoje własne pieniądze. Tego doświadczenia brakuje kobietom.

Czy kobiety mogą odnosić sukcesy jako inwestorki?

W krajach zachodnich inwestowanie jest bardziej powszechne niż w Polsce, dlatego z zagranicznych badań możemy czerpać informacje, jak kobiety radzą sobie z inwestowaniem w porównaniu z mężczyznami. Co ciekawe, to właśnie one osiągają średnio wyższe zyski.
Przykładem mogą być badania przeprowadzone przez University of Warwick w Anglii, gdzie przez 3 lata obserwowano 2800 inwestorów. Wniosek był taki, że kobiety osiągnęły średnio o 1,8% wyższe zyski. Analiza ponad 5 milionów klientów Fidelity.com w latach 2011-2020 wykazała, że kobiety osiągały lepsze wyniki niż ich koledzy o średnio 0,4 punktu procentowego rocznie.
Wiele zachodnich badań dotyczyło inwestowania kobiet i za najczęstsze przyczyny ich sukcesu oznaczyło te aspekty:

Kobiety bardziej dywersyfikują

● Częściej trzymają się hasła "powoli, ale skutecznie". Badanie przeprowadzone przez Fidelity.com pokazuje, że kobiety są lepsze w dywersyfikacji portfela - inwestują bowiem w instrumenty takie jak fundusze inwestycyjne lub ETF-y.
● Z ustaleń University of Warwick wynika z kolei, że mężczyźni bardziej koncentrują swoje inwestycje. Częściej wybierają akcje z potencjałem wzrostu i osiągają wyższe stopy zwrotu niż cały rynek.

Kobiety nie poddają się pragnieniu szybkiego zarobku

● Badanie przeprowadzone przez University of Warwick wykazało, że kobiety podczas inwestowania postępują bardziej rozważnie. Powściągliwe podejście kobiet prowadzi na przykład do mniejszej liczby transakcji (w czasie badania mężczyźni dokonywali transakcji średnio 13 razy, podczas gdy kobiety tylko 9 razy).
● Okazuje się, że kobiety nie kierują się pragnieniem kupowania i sprzedawania w pośpiechu, aby zarobić na bieżących wahaniach, co często prowadzi do pochopnych decyzji pod wpływem emocji, jakie podejmują mężczyźni i w konsekwencji do ponoszenia strat. Oprócz mniejszego prawdopodobieństwa popełnienia błędu, takie podejście pozwala kobietom zaoszczędzić na opłatach za większość instrumentów finansowych.

Kobiety skupiają się na swoim długoterminowym celu

● Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet wynika, że kobiety częściej inwestują w cele długoterminowe (takie jak zakup nieruchomości czy zabezpieczenie na emeryturę). W porównaniu z mężczyznami nie są tak skoncentrowane na krótkoterminowych zyskach.
● Wniosek ten potwierdza analiza belgijskiej platformy inwestycyjnej Easyvest, która podaje, że jej klientki inwestują o 30% więcej niż mężczyźni i z czterokrotnie dłuższym horyzontem inwestycyjnym. Wygląda na to, że za granicą dogmat męskiego świata inwestycji już się zmienia.
● Inwestorki w Fondee kontrolują swoje portfele o jedną trzecią rzadziej niż mężczyźni i nie ingerują tak często w przypadku wahań na rynku. Krótko mówiąc, mają jasno określony horyzont inwestycyjny i nie uciekają się do ryzykownych zakupów i spekulacji.

Według danych Fidelity.com, 7 na 10 inwestujących kobiet twierdzi, że miały zacząć wcześniej. Badania pokazują, że nie trzeba być ekspertem od rynków finansowych - inwestowanie w zdywersyfikowane fundusze zamiast w pojedyncze akcje czy towary zmniejsza ryzyko i prowadzi do dobrych zysków, które w dłuższym okresie pokonują inflację. Ponadto nie trzeba poświęcać na to dużo czasu.


- 22,5% kobiet objętych badaniem Fondee deklaruje, że chciałoby inwestować, ale nie robi tego. Najważniejsze, co można zrobić dla finansowego dobrobytu, to po prostu zacząć, na początek od niewielkiej kwoty, aby zdobyć doświadczenie i pewność siebie. Kwotę można stopniowo zwiększać. Ważne jest również, aby rozmawiać o inwestowaniu, ponieważ otwarta komunikacja pomoże kobietom przestać postrzegać je jako skomplikowaną dziedzinę zarezerwowaną tylko dla bogatych - podsumowuje Eva Hlavsa, założycielka Fondee (na zdjęciu).


***** *** ***** *** ***** *** *****
Fondee - Czeski startup Fondee zmienia sposób, w jaki ludzie myślą o inwestowaniu. Działa jako usługa online do łatwego inwestowania w fundusze akcji i obligacji. Szczególnie pomaga tym, którzy mają pieniądze leżące na rachunkach bieżących i szukają łatwego i skutecznego sposobu na pomnożenie swoich finansów. Fondee zorganizuje dla nich inwestycje w fundusze akcji i obligacji. Rejestracja odbywa się online, klient wybiera tylko rodzaj portfela, a resztą zajmuje się zespół Fondee. Projekt został założony w 2017 roku przez Evę i Honzę Hlavsów, którzy zdobywali doświadczenie w finansach w Londynie i zrozumieli, że inwestycje to nie „rocket science” i mogą być dostępne dla każdego. Ludzie mogą zarządzać nimi online i bez doradców. Więcej na: www.fondee.pl

/źródło - /