Polska osiwieje. Jakie wyzwania niesie starzenie się społeczeństwa?
Wpisany przez S.Z.   
czwartek, 20 kwietnia 2023 18:32

Polska osiwieje. Jakie wyzwania niesie starzenie się społeczeństwa?

Już w 2030 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie w Polsce do 10,8 mln. Dekadę później będzie ich 12,6 mln, a w 2050 roku aż 13,7 mln. To aż o 41 proc. więcej niż jeszcze rok temu – wynika z prognoz GUS.


Rosnąca długość życia Polaków cieszy, ale społeczeństwo złożone w coraz większej części z seniorów i osób przewlekle chorych oznacza nowe wyzwania także dla branży ubezpieczeniowej. Przybywa też nowych jednostek chorobowych, co widać w rozszerzanym katalogu chorób ubezpieczycieli.
Choć w ostatnich latach pandemia zebrała smutne żniwo wśród osób starszych i spowodowała tąpnięcie w średniej długości życia w Polsce, to trendy w dłuższym okresie są jednoznaczne: żyjemy coraz dłużej. Jeszcze w 1990 roku tzw. przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło 66,2 roku, a kobiet 75,2 roku. W roku ubiegłym – pomimo nadmiarowych zgonów w wyniku pandemii – wskaźniki te były wyższe aż o kilka lat: sięgnęły 71,8 roku u mężczyzn oraz 79,7 roku w przypadku kobiet (1).
Co będzie dalej? Zgodnie z prognozami demograficznymi GUS na następne 30-lecie (2) już w 2030 roku liczba ludności w wieku 60+ wzrośnie w Polsce w stosunku do roku ubiegłego o 10,8 proc.
Według GUS już w 2040 roku seniorów będzie o 26 proc. więcej, a w 2050 – o 40,8 proc. więcej niż obecnie. Wtedy w Polsce będzie mieszkało 13,7 mln osób starszych. Co ważne: stanowiących aż 40,4 proc. ogółu ludności, bo na dłuższą średnią życia nałoży się równolegle przewidywany spadek ogólnej liczby ludności do 34 mln


– Starzejące się społeczeństwo borykające się z większą liczbą chorób to wyzwanie dla polskiej gospodarki. Jest to również istotny temat dla branży ubezpieczeniowej. Prognozowana spadająca liczba ludności w Polsce, coraz młodszy wiek osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, a także dłuższe życie, które może się wiązać z częściej pojawiającymi się chorobami przewlekłymi, wymaga zmian nie tylko w systemie zdrowotnym, ale także w ubezpieczeniach oferowanych Polakom. Długi czas obowiązywania polis życiowych czy rozszerzenie katalogu chorób to trendy, które już wprowadzamy w życie – mówi Karolina Kołaszewska, odpowiedzialna za Biuro Zarządzania Produktami w TUnŻ Warta.

Przewlekłe choroby, wiek i ubezpieczenie

– Już za osiem lat będzie wśród nas ok. 2,2 mln osób powyżej 80 roku życia, w tym ponad 890 tys. w wieku 85+. To, że żyjemy coraz dłużej, jest pozytywne. Jednocześnie ponad połowa populacji w Polsce jest przewlekle chora, co jest wyzwaniem, na które powinno być gotowe społeczeństwo i państwo. Większość tych chorób wynika ze stylu życia Polaków. Jednak, jeśli odpowiednio wcześniej zadbają o ubezpieczenie na życie, w przypadku poważnego zachorowania otrzymają wsparcie finansowe czy szybki dostęp do leczenia na światowym poziomie, co pozwoli im w pełni skupić się na własnym zdrowiu – mówi Karolina Kołaszewska z Warty.
W odpowiedzi na trendy i potrzeby Polaków Warta zmodyfikowała zakres ubezpieczenia Warta Ochrona, swojego flagowego produktu ubezpieczeniowego. Okres ochrony ubezpieczeniowej został wydłużony aż do 100. roku życia klienta, a zabezpieczenie zdrowia rozszerzono, niemal podwajając katalog chorób (do aż 45), wchodzących w zakres polisy.


– Odpowiedzialny ubezpieczyciel musi reagować na trendy demograficzne i zdrowotne. Obecnie ochroną obejmujemy więcej chorób i osoby w coraz bardziej podeszłym wieku . Starzejące się społeczeństwo w mniejszym stopniu będzie mogło liczyć na pomoc młodszego pokolenia, utrzymanie długoterminowej polisy daje wsparcie najbliższej osobie nawet w przypadku gdy zabraknie nas w bardzo zaawansowanym wieku. Rosnąca długość życia, którą zawdzięczamy m.in. osiągnięciom medycyny, oznacza bowiem dla tej samej medycyny znacznie więcej pracy. Wiemy też, że rosnące zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi oznacza coraz pilniejszą potrzebę zabezpieczania siebie i bliskich np. na wypadek nowotworu i tu również mamy odpowiednie rozwiązanie dla osób starszych. Aktualnie, mają one możliwość kontynuowania ubezpieczenia w zakresie leczenia za granicą w przypadku poważnego zachorowania aż do 85. roku życia – wyjaśnia Kołaszewska.

Pomoc w dłuższym życiu

Prognozy GUS przewidują, że najwięcej osób przybędzie w najstarszej grupie – tj. w wieku 85 lat i więcej. Jej liczebność zwiększy się w 2050 roku ponad 2,5-krotnie w porównaniu z rokiem 2021. To oznacza długą listę wyzwań – od tematów społecznych (jak np. problem samotności) po kwestie związane z transportem i mobilnością (tu pojawia się np. temat ewentualnej ponownej weryfikacji prawa jazdy u najstarszych kierowców). Coraz większe będzie także znaczenie systemu opieki nad osobami starszymi i konieczność rozwoju zakładów pomocy społecznej. Wyzwaniem jest dbałość o sprawność fizyczną seniorów – ale też większe w starszym wieku ryzyko urazów.


– Opracowując nowy kształt ubezpieczenia Warta Ochrona analizowaliśmy bardzo wiele zjawisk, związanych z trendami demograficznymi w Polsce. Przykładowo dla osób samotnych lub w podeszłym wieku doskonałym rozwiązaniem jest Pakiet medyczny 55+ obejmujący usługi assistance takie jak: wizyta lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, dostawa leków, a także zakup aparatu słuchowego czy opieka nad osobami niesamodzielnymi oraz rehabilitację w ramach dostępnych limitów. Trzeba też dostrzec rosnące z wiekiem ryzyko niezdolności do pracy lub w ogóle niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wszystko to uwzględniliśmy w nowej ofercie, bo tego wymaga rzeczywistość – podsumowuje Karolina Kołaszewska z Warty.

(1) https://www.prawo.pl/kadry/o-ile-skrocila-sie-dlugosc-zycia-polakow-w-2021-r,516497.html
(2) Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Białystok 2022 - Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Osoby starsze / Osoby starsze / Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku

 

/źródło - / Obraz Sabine van Erp z Pixabay/