Praca za granicą nadal atrakcyjna mimo coraz niższej stopy bezrobocia
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 29 października 2021 14:10

Praca za granicą nadal atrakcyjna mimo coraz niższej stopy bezrobocia

Rynek pracy obecnie znacznie się ożywił, a stopa bezrobocia zmalała o 0,7 punktu procentowego w stosunku do rekordowych miesięcy w pandemii (styczeń-luty), nadal pozostają jednak województwa, m.in. warmińsko-mazurskie, w których ten problem dotyka wielu osób (pond 9%) (1). W najtrudniejszej sytuacji pozostają bezrobotni w grupie wiekowej 45-75 lat. Średni okres poszukiwania przez nich pracy wynosi ponad 9 miesięcy (2). Szansą dla nich może być wyjazd w celach zarobkowych za zachodnią granicę, gdzie coraz szerzej spotykanym problemem staje się niedobór pracowników w wybranych sektorach.


Pandemia wpłynęła na całą gospodarkę, w tym na nagły wzrost stopy bezrobocia, obserwowany szczególnie w miesiącach zimowych (styczeń-luty), kiedy wyniosła ona 6,5%. Zniesienie części obostrzeń pozwoliło unormować sytuację, a w miesiącach letnich wskaźnik ten w porównaniu z rokiem ubiegłym był nawet niższy o 0,3 punktu procentowego. Pomimo coraz stabilniejszej sytuacji w Polsce, istnieją jednak regiony gdzie problem braku pracy jest stale obecny i nie zapowiada się, aby ten stan rzeczy szybko się zmienił. W najgorszej sytuacji są województwa – warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi ponad 9,2%, czy kujawsko-pomorskie i podkarpackie, w których oscyluje wokół 8,5 % (3).

Polacy się starzeją, ale rynek nadal nie docenia dojrzałych pracowników

Jak wynika z prognoz demograficznych GUS, w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7% (4), co może stanowić duże wyzwanie dla krajowej gospodarki. Niepewność towarzyszącą przyszłym emerytom podkreślają szacunki instytutu GRAPE, wg których udział seniorów, którzy będą pobierać świadczenie w kwocie minimalnej będzie wynosił w przyszłości nawet ok. 70%. Najbliższe prognozy także nie napawają optymizmem. Obecnie ok. 350 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą od minimalnej, a za 4 lata, jak podaje ZUS, będzie ich nawet pół miliona (5). Nie dziwi więc, że aż 37,7% Polaków zamierza pracować zawodowo po osiągnieciu wieku emerytalnego, a kolejne 32% nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie (6). Lokalny rynek pracy nie oferuje jednak łatwego startu – jak pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, przeprowadzone przez GUS w I kwartale 2021 roku, najdłużej pracy poszukują osoby w następujących przedziałach wiekowych 45–54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55–74 lata (8,6 miesiąca)(7) .
Wielu Polaków w wieku przedemerytalnym lub takich, którzy właśnie go przekroczyli jest zdolnych i chętnych do dalszej pracy. Z drugiej strony napotykają oni często na niewielkie zainteresowanie ze strony pracodawców, którzy obawiają się jak długo będą oni chcieli pozostać aktywni zawodowo, a także czy będą w stanie przystosować się do nowych obowiązków. Warto jednak zauważyć, że dojrzałych pracowników charakteryzują często takie cechy jak silna motywacja, odpowiedzialność i duże doświadczenie życiowe – tłumaczy Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Praca za granicą to nadal finansowa szansa

Wobec trudności w zdobyciu pracy w Polsce, osoby po 45 roku życia, często decydują się na podjęcie pracy za granicą, między innymi w charakterze opiekuna seniora, gdzie nadal utrzymuje się duży popyt na tego typu usługi. Jednocześnie, z prognoz demograficznych dla Niemiec wynika, że w ciągu nadchodzących 15 lat liczba osób zawodowo czynnych zmniejszy się tam o 5-6 mln , co oznacza, że rynek ten prawdopodobnie będzie nadal rósł, a oferowane warunki mogą być z czasem jeszcze lepsze. Podjęcie pracy za granicą ułatwiają takie firmy jak Promedica24, które umożliwiają wyjazd na kontrakt, gwarantując przy tym legalną umowę, która spełnia wymagania w zakresie najniższej stawki godzinowej zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Podejmując pracę za granicą warto sprawdzić nie tylko wysokość oferowanej stawki, ale także formę umowy oraz to czy i w jakiej wysokości odprowadzane od wynagrodzenia są składki. W przypadku osób wyjeżdżających do pracy w ramach kontraktu z Promedica24 takie składki odprowadzane są od kwoty równej aktualnej średniej krajowej. Opiekunowie mają także zapewnione ubezpieczenie EKUZ, polisę ERGO oraz prywatną opiekę zdrowotną Enel Med – dodaje Beata Czech, Promedica24.
Firma pomaga także opiekunom wyjeżdżającym na taki kontrakt w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy, zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu świadczenia usług, a także wsparcie koordynatora czy dostęp do całodobowej infolinii alarmowej.
Wyjazd do pracy za granicę nadal może stanowić dobre rozwiązanie dla wielu osób mających problem ze znalezieniem zatrudnienia w swoim miejscu zamieszkania. Warto także pamiętać, że może on być także rozwiązaniem tymczasowym lub dorywczym, pozwalającym dorobić przed świętami czy w celu odzyskania stabilizacji finansowej po trudniejszym zawodowo okresie.


(1) Dane GUS - Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021
(2) Dane GUS - https://www.money.pl/gospodarka/tyle-czasu-trzeba-szukac-pracy-gus-podaje-najnowsze-dane-6677789066517344a.html
(3) Dane GUS - Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021
(4) Raport PARP „Starzenie się społeczeństwa – wyzwania dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+” - https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf
(5) Dane ZUS - https://www.money.pl/gospodarka/groszowe-emerytury-seniorzy-skarza-sie-na-finanse-6682685277477856a.html
(6) Badanie UCE Research i Syno Poland - https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/blisko-40-proc-polakow-zamierza-pracowac-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego-1
https://www.money.pl/gospodarka/tyle-czasu-trzeba-szukac-pracy-gus-podaje-najnowsze-dane-6677789066517344a.html
(7) Dane GUS - https://www.forbes.pl/wiadomosci/niemcy-otworzyli-1-maja-rynek-pracy-dla-polakow/ywgr4zh 

/źródło - /

Poprawiony: piątek, 29 października 2021 14:40