Polscy uczniowie dają radę mimo pandemii
Wpisany przez S.Z.   
sobota, 26 czerwca 2021 09:49

Polscy uczniowie dają radę mimo pandemii

Czas pandemii i nauki zdalnej był wyjątkowo trudny dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego – dzieci, nauczycieli i rodziców. Każda z tych grup konfrontowała się z innymi wyzwaniami. Wszystkich łączyła obawa o skuteczność procesu edukacyjnego i zdobywania nowych kompetencji przez uczniów. Okazuje się, że nawet w tak trudnych czasach przy odpowiednim podejściu i szybko dostosowanej do czasów metodyce można uzyskiwać wyniki wyróżniające na skalę światową.


Jak pokazuje przykład uczniów VI klasy warszawskiej Szkoły Podstawowej MyVinci, którzy w tym semestrze przystąpili do sesji egzaminacyjnej organizowanej pod auspicjami brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge, polscy uczniowie mimo bardzo trudnego czasu radzą sobie dobrze nawet na tle międzynarodowym. Dostarczone prosto z Anglii wyniki okazały się doskonałe i były znacznie powyżej średnich wyników światowych.
MyVinci School posiada status Cambridge International School nadawany przez elitarny Uniwersytet Cambridge, przez co zobowiązana jest do przeprowadzenia egzaminów, które podsumowują postępy uczniów i skuteczność nauczania realizowanego przez daną szkołę. Jednym z kluczowych etapów weryfikacji w ramach edukacji podstawowej w takich placówkach oświatowych jest egzamin po 6 roku nauczania (Year 6 Cambridge Primary Checkpoint Exam). W całości przeprowadzany jest on po angielsku i podsumowuje cały wcześniejszy etap edukacji, oceniając zebraną wiedzę oraz uzyskane kompetencje. Wszystkie prace są wysyłane do Cambridge i oceniane przez bezstronnych egzaminatorów powoływanych przez Uniwersytet.


– W MyVinci School ten egzamin był przeprowadzany po raz pierwszy i z tym większą ekscytacją czekaliśmy na wyniki. Jesteśmy bardzo dumni, że nasi uczniowie osiągnęli doskonałe rezultaty. W przypadku języka angielskiego (English as a Second Language) średnia wyników w MyVinci School sięgnęła prawie pięciu w sześciostopniowej skali ocen (4,9/6), przy średnim wyniku w skali międzynarodowej - 3.8. W zakresie matematyki nasi uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 5.9/6, wobec średniej wyników wszystkich innych tego typu szkół na świecie wynoszącej 3.8 – mówi Katarzyna Eljasz, dyrektor MyVinci School.


Wysoki poziom nauczania w MyVinci School potwierdzają również wyśmienite wyniki w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jeden z uczniów klasy IV zajął 7 miejsce w kraju w konkursie historycznym "Panda". Podopieczni placówki mogą pochwalić się także zajęciem wysokich miejsc w ramach regionu w angielskojęzycznym konkursie The Global Challenge, a także nagrodami i wyróżnieniami w wielu innych konkursach przedmiotowych.


– Możemy być dumni z wyników naszych uczniów, którzy potwierdzili wysoki poziom wiedzy i kompetencji oraz determinacji mimo niesprzyjających warunków nauczania, wywołanych przez pandemię Covid-19. Wielka w tym zasługa przyjętej metodologii nauczania oraz zespołu nauczycieli zaangażowanych w realizację polskiej jak i angielskiej podstawy programowej – podsumowuje Katarzyna Eljasz.


Celem placówek MyVinci jest harmonijny i całościowy rozwój młodego człowieka. Świetne wyniki uczniów tej szkoły są efektem procesu edukacyjnego nakierowanego na wielopoziomowy rozwój ucznia, bez presji na wyniki, z koncentracją na krytycznym myśleniu, przedsiębiorczości oraz kreatywności. Dyrekcja szkoły jest dumna z osiągnięć podopiecznych oraz podkreśla, że powrót do nauki stacjonarnej otwiera przed uczniami szanse na uzyskanie jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku.
Wyśmienite wyniki podopiecznych MyVinci School pokazują, że możliwe jest zorganizowanie edukacji na światowym poziomie nawet mimo niesprzyjających okoliczności takich jak nauczanie zdalne w pandemii. Naturalnie wymaga to świetnej organizacji ze strony szkoły, wyjątkowej i utalentowanej kadry, zmotywowanych uczniów i cierpliwych rodziców. Polak potrafi!

/źródło - /