Rola szkoły według Janusza Korczaka PDF
Wpisany przez s.z.   
sobota, 20 stycznia 2024 14:03

Rola szkoły według Janusza Korczaka

Polski system edukacji niebawem czeka wiele zmian, które już dziś zapowiada nowa ministra edukacji. Z pewnością czekają nas dyskusje, co i w jaki sposób zmieniać, od czego zacząć, co zostawić. W tej sytuacji warto przypomnieć sobie niezwykłe postaci, które przyczyniły się do budowania relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu, miłości, szacunku i porozumieniu. Wśród nich znajduje się praktyk, wizjoner, inspirator, niezwykły człowiek – Janusz Korczak.

- Janusz Korczak bez wątpienia wyprzedził swoją epokę, stając się prekursorem zmian w myśli pedagogicznej. Ten wybitny pedagog, lekarz, pisarz i działacz społeczny już sto lat temu rewolucjonizował myślenie o dziecku, dając mu prawo do odczuwania, decydowania i doświadczania – przypomina prof. Mirosław Grewińskim rektor Uczelni Korczaka. Był jednym z najważniejszych w swojej epoce innowatorem pedagogiki, który zachęcał, by system wychowawczy pozwał dzieciom na własny rozwój, bez przymusu, sztywnych zasad i surowej dyscypliny. Jego idee są od wielu dekad źródłem inspiracji dla rodziców, pedagogów i dzieci oraz punktem wyjścia do zmian w systemie edukacji.

Urodził się jako Henryk Gołdszmit w zasymilowanej rodzinie żydowskiej i wychował w duchu haseł pozytywizmu: kulcie wiedzy naukowej i pracy organizacznej. Przede wszystkim był wychowawcą, którego idee i metody działania do dziś służą nam za drogowskaz – szczególnie w czasach zmian, które mają na celu służyć budowaniu pomostów pokoleniowych.

- Obecnie znajdujemy się w jednym z najbardziej przełomowych momentów dla szkoły w ostatnich dekadach – zauważa prof. Mirosław Grewiński. Z jednej strony zmieniają się relacje rodzice-dzieci oraz charakter wychowania w domu. Rozpad rodzin, brak czasu na relacje i rozmowy, powierzchowność więzi tworzą zagrożenia w najwcześniejszych latach dziecka, niedostrzegania jego przeżyć i nieliczenia się z nimi. Odpowiedzialność rodziców za wychowanie bywa przerzucana na szkołę.
- Z drugiej strony nie docenia się szkoły i nauczycieli, a szkolna rzeczywistość to przeładowane programy, nauczanie pamięciowe, brak edukacji praktycznej i chaos ciągłych zmian. Problemy są znane i wielokrotnie podnoszone, ale teraz liczą się rozwiązania. Warto więc zadać sobie pytanie – co poradziłby na szkolne bolączki stary poczciwy doktor Korczak?

Zdaniem autorów publikacji „Dziecko w centrum uwagi” *, wydanej przez Uczelnię Korczaka, słynny pedagog:
• radziłby zacząć zmiany od przyjrzenia się potrzebom ucznia i skoncentrowania się
na wspieraniu go na jego drodze do szczęścia
• podpowiadałby szkołę przyszłości bez zbędnej biurokracji i formalizacji, taką, w której kluczowy nie jest papier, dzienniki, statystyki i sprawozdania, ale dziecko: jego potrzeby, uczucia, pasje i zainteresowania
• wolałby, by proces wychowania i edukacji skupiał się wokół rozwijania indywidualnych zdolności i talentów dziecka oraz potrzebnych mu w życiu umiejętności społecznych
• wskazywałby również na olbrzymią rolę nauczyciela i wychowawcy, którzy mogą uczynić ucznia ważnym, więc sami powinni czuć się ważni
• poszukiwałby metod pomagających stworzyć spójny „łańcuch edukacji”
• byłby zapewne za „szkołą bez tornistrów i plagi korepetycji” i za tym, by rozwijała pasje sportowe, artystyczne czy naukowe, a dzieci miały czas na zabawę i dzieciństwo.
• wnioskowałby pewnie, by nie było ciągłego oceniania, recenzowania, punktowania oraz równania do jednej miary.

- Z całą pewnością Janusz Korczak, patron naszej Uczelni, gdyby żył w dzisiejszych czasach, byłby orędownikiem głębokich zmian w metodach kształcenia i instytucji szkoły jako takiej – podsumowuje rektor Uczelni Korczaka. Dziś szkoła straciła spójność, a jej edukacyjny sens się rozmył. Jest przeładowana, ociężała, zmęczona, anachroniczna i nieskuteczna. A przecież powinna przygotowywać młodzież do życia we współczesności i przyszłości. Korczak namia nas na to, jak to zrobić – warto go posłuchać.


Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych powstała w 1993 roku, jako jedna z pierwszych w Polsce uczelni niepublicznych. Założona została przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – organizację, prowadzącą od lat 50. działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Głównym pomysłodawcą jej utworzenia był prof. dr hab. Julian Auleytner, który przez wiele lat pełnił funkcję Rektora. Uczelnia Korczaka kształci studentów na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogiczna przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Polityka społeczna, a od niedawna także Psychologia. W skład Uczelni Korczaka wchodzi siedem wydziałów i oddziałów zamiejscowych ulokowanych w: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Człuchowie. Koncentrujemy się na praktycznej i przydatnej w rozwoju zawodowym edukacji wyższej. Na oferowanych przez nas kierunkach studiów zajęcia prowadzą eksperci i praktycy. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie Uczelnia realizuje i promuje zachowania prospołeczne. Razem ze studentami angażuje się w działania wspierające osoby pozostające bez opieki czy wykluczone, w celu poprawy ich sytuacji życiowej. Uczelnia organizuje akcje pomocowe bądź wspiera osoby potrzebujące poprzez współpracę z instytucjami pożytku publicznego. Absolwentami Uczelni Korczaka jest ponad 70 tys. osób zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, sektorze społecznym i samorządach. W skład Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka wchodzą także inne podmioty. Inspirując się modelem korczakowskiej pedagogiki, jako jedyna szkoła wyższa prowadzimy własne szkoły podstawowe, licea i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

*Źródło: „Dziecko w centrum uwagi” – red. Prof. UK, dr hab. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut

/źródło - /