Odkrywamy kluczowe kompetencje przyszłości. W jakie umiejętności chcą inwestować największe firmy? PDF
Wpisany przez s.z.   
piątek, 05 stycznia 2024 19:27

Odkrywamy kluczowe kompetencje przyszłości. W jakie umiejętności chcą inwestować największe firmy?

W obliczu dynamicznych zmian we współczesnym świecie, gdzie postęp technologiczny i globalizacja mają fundamentalny wpływ na rynek pracy, pojawia się pytanie o umiejętności, które będą kluczowe w ciągu najbliższych lat. Na co zwracają uwagę najwięksi pracodawcy i czym są kompetencje przyszłości? Na to pytania starali się odpowiedzieć eksperci podczas panelu „Kompetencje jutra, czyli jakich pracowników potrzebujemy?” w ramach Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości "Open Eyes Economy Summit".

Według prognoz, aż połowa pracowników będzie musiała przekwalifikować się do 2025 roku, co stawia przed firmami wyzwania związane z adaptacją i poszukiwaniem osób posiadających nowoczesne umiejętności. W obliczu transformacji rynku pracy przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potrzebę rewizji strategii szkoleniowych oraz skupienia się na rozwijaniu elastyczności i adaptacyjności pracowników.

Pierwszym punktem panelu eksperckiego na Kongresie Open Eyes Economy Summit było przedstawienie przez moderatora dyskusji, Bartłomieja Bracha z Uniwersytetu Warszawskiego nowego modelu organizacji przyszłości. Podkreślił on istotną zmianę perspektywy, przechodząc od tradycyjnego podejścia opartego na nauce stanowiska do modelu, w którym kluczowe są umiejętności. W trakcie rozmowy prowadzący zadał swoim gościom pytanie o to, które z kompetencji są naprawdę istotne, a które to jedynie modne słowa, powtarzane bez większych refleksji.

Jak zaznaczyła Joanna Trzaska-Lorenz, Senior Manager, Group Talent Acquisition w Allegro, dla niej najistotniejsze kompetencje to myślenie systemowe i zarządzanie złożonością. Pozwalają one patrzeć na zadania z szerokiej perspektywy. Ekspertka podkreśliła, że firmy w procesie rekrutacyjnym szczególną uwagę zwracają na kompetencje cyfrowe oraz umiejętność dostosowywania się do aktualnych potrzeb.

- W Allegro koncentrujemy się na kompetencjach cyfrowych, natomiast umiejętność dostosowywania się do upskillingu i reskillingu jest czymś, na czym w dużej mierze będziemy skupiać się w następnych latach, ponieważ system edukacji nie nadąży kształcić ludzi, których potrzebujemy. Patrząc na te kompetencje, koncentrując się na tu i teraz – myślenie systemowe i zarządzanie złożonością to jest to, na co w Allegro stawiamy w ramach pozyskiwania talentów - stwierdziła Trzaska-Lorenz.

Anna Panek, członek zarządu i dyrektor HR w Soonly Finance, jako fundamentalne kompetencje, podkreśliła krytyczne myślenie i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Zauważyła, że obecne pokolenie jest bardziej zachęcane do rozwiązywania problemów niż wcześniejsze generacje, które nauczane były wymijania przeszkód, zamiast radzenia sobie z nimi. Dodatkowo, priorytetem stał się leadership, rozumiany jako zdolność do przewodzenia i bycia zarządcą danego projektu przez każdego pracownika, nie tylko tych na najwyższych stanowiskach.

- Dla nas absolutnie kluczową kompetencją jest krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Drugą kluczową kompetencją jest leadership, czyli przywództwo, ale nie lidera czy szefa, tylko to które rodzi się w każdym pracowniku. To jest umiejętność, którą chcemy wykształcić w całej naszej kadrze, niezależnie od jego stopnia i stanowiska - stwierdziła Panek.

Rozmowa rzuciła nowe światło na istotę kompetencji przyszłości. Podkreśla nie tylko ich znaczenie, ale także konieczność elastycznego dostosowywania się organizacji do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Wizja "skill based organizations" zdaje się być odpowiedzią na wyzwania przyszłości, a kluczowym elementem tego modelu są właśnie wspomniane umiejętności zawodowe, które stają się nie tylko fundamentem, lecz także motorem napędowym nowoczesnych miejsc pracy.

OEES to coroczne wydarzenie, które stanowi platformę dla liderów biznesu, nauki, kultury i administracji do tego, by wspólnie dyskutować na temat nowych obszarów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. To miejsce, gdzie inspirujące dyskusje i innowacyjne pomysły spotykają się z realnymi działaniami na rzecz pozytywnych zmian społecznych udowadniając, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać się na wartościach społecznych. W tym roku głównym tematem kongresu była energia społeczna i jej wpływ na społeczeństwo, mieszkańców miast i gospodarek.

***** *** *****
Soonly Finance jest największym polskim pożyczkodawcą online. Spółka udziela pożyczek przez internet pod markami Vivus i Zaplo. Dzięki własnym narzędziom analitycznym oraz automatyzacji procesu sprzedaży pożyczki Soonly są wypłacane ekspresowo, bardzo wysoko oceniane przez klientów oraz charakteryzuje je jeden z najniższych na rynku wskaźników pożyczek niespłacanych, zbliżony do poziomu ofert bankowych. Soonly w warszawskim biurze zatrudnia blisko 200 osób i należy w 100% do polskiego kapitału.

/źródło - /

Poprawiony: piątek, 05 stycznia 2024 19:38